కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ నోటిఫికేషన్ కు సంబందించిన వివరాలు విడుదల - KarnatakaElectionsకర్ణాటక ఎలక్షన్స్ నోటిఫికేషన్ కు సంబందించిన వివరాలు విడుదల

నోటిఫికేషన్ విడుదల ఏప్రిల్ 17 2018
నామినేషన్ కు ఆఖరి తేది  ఏప్రిల్ 24 2018
పరిశీలన ఏప్రిల్ 25 2018
నామినేషన్  ఉపసంహరణ ఏప్రిల్ 27 2018
ఎలక్షన్ పోలింగ్ మే 12 2018
ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ మే 15 2018 

Post a Comment

0 Comments