శ్రీ చిలుకూరి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి చణకులు. 2 - megaminds

వాల్మీకికి కనపడ్డ ఒకసంఘటన లో ఆయనకు తెలియకుండానే అద్భుతమైన రూపం లో ఒక శ్లోకం వచ్చేసింది. వేటూరి వారిమాటల్లో
జంటబాసిన పక్షి కంట కురిసిన గంగ, తన కన్టి లో పొంగ , మనసు కరగంగా, ఆ శోకం లో ఒక శ్లోకం పలికే, ఆ చీకటి
బ్రతుకున వేకువ కలిగే.....
వాల్మీకి కి ఒక ప్రత్యేక శక్తి వచ్చింది. ఈ శక్తి ని తరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా వాడాలంటే తను ఏ కథ వ్రాయాలా అని కనిపించిన ప్రతి వాడినీ అడిిగి సకల లోకాల వార్తలందిస్తూ హరినామ స్మరణం చేసే నారదుడిని అడిగితే రామాయణం వ్రాయమని ఆ కథ చెప్పాడట. దాన్ని హృదయం కి హత్తుకునే విధంగా లోక నీతికర కావ్యం కొరకు తన శక్తిని వినియోగించాడు. అని చెప్తూ...
అంతే కాని ఆ శక్తి తో ఏదో కుక్కపిల్లో, సబ్బు బిళ్ళ నో అగ్గిపిల్లనో వెతుక్కొని శ్రీశ్రీ లాగా వ్రాసేయ్యలేదు అని పూర్తి చేశారు.
నమస్సులతో మీ నరసింహ మూర్తి.

ఇలాంటి వ్యాసాల కోసం ఈ క్రింద ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన అవ్వగలరు. మీ MegaMindsIndia

Post a Comment

0 Comments